Стратегія розвиткуСтратегія розвитку – фундамент позитивних змін та якісне майбутнє громади

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року» постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», а також на підставі Меморандуму про співпрацю щодо розроблення Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 р. та Плану заходів з реалізації Стратегії на 2022-2024 рр. між Асоціацією місцевих рад «Ради Львівщини» та Сокальською міською радою, підписаного 15 травня 2021 року, реалізовано заходи з розроблення Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 р. та Плану заходів з реалізації Стратегії на 2022-2024 рр..

Стратегія розвитку Сокальської територіальної громади скерована на покращення умов життя як мешканців громади, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг. Основою для Стратегії стали конкурентні переваги громади, а також ті можливості, які відкриваються через зміни в його зовнішньому оточенні.

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати:

  • Збільшення кількості робочих місць.
  • Підвищення рівня доходів домогосподарств.
  • Підвищення рекреаційної, туристичної та бізнесової привабливості громади через поширення бренду серед інвесторів та туристів.
  • Підвищений рівень комфортності міського середовища та якості надання послуг.

Реалізація Стратегії передбачається в рамках стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, де кожен партнер зможе знайти своє місце і свої інтереси та внести відповідний вклад у розвиток міста.

Структура документу Стратегії містить два компоненти – «стратегічний», тобто систему стратегічних і оперативних цілей, досягнення яких повинно призвести до стратегічного бачення розвитку міста, та «операційний», як окремі програми по кожному стратегічному напряму, що складаються з проектів місцевого розвитку, в рамках яких передбачені реалістичні цілі, конкретні заходи, потенційні виконавці та фінансові ресурси, необхідні для реалізації проекту. Завершується документ каталогом карток технічних завдань (ТЗ) на проекти місцевого розвитку.

При підготовці дослідницько-аналітичних розділів Стратегії було використано матеріали Міністерства економічного розвитку й торгівлі України, інших міністерств та відомств, Львівської обласної державної адміністрації, науково-дослідних організацій, Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, Сокальської міської ради та її виконавчих органів.

У процесі опрацювання Стратегії розвитку Сокальської територіальної громади консультант АМР «Ради Львівщини» здійснював методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування.

Приєднані файли
Zvit_meshkantsi_Sokalska.pptx
Zvit_pidpryiemtsi_Sokalska.pptx
Стратегія розвитку Сокальська ТГ.doc
План реалізації Сокальська ТГ.docx