Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в проведенні будівництва ділянки газопроводу-

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
відгалуження до газорозподільної станції «Червоноград» для підключення до
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
магістрального газопроводу «Івацевичі – Долина ІІІ н.» в Червоноградському районі
Львівської області.___________________________________________________________________________
Планованою діяльністю передбачається:___________________ ___________________ ___
– будівництво нової ділянки газопроводу-відгалуження DN 150 між існуючим
газопроводом-відгалуженням DN 250 до ГРС «Червоноград» та МГ «Івацевичі –
Долина ІІІ н.»;__________________ ___________________ _____________________ ______________
– будівництво нового кранового вузла;___________________ ___________________ ______
– монтаж нової огорожі з двома хвіртками для збудованого кранового вузла;_______
– реконструкція засобів електрохімічного захисту від корозії.___________________ ___
Загальна довжина всієї ділянки новозбудованого газопроводу-відгалуження буде
становити 64,0 м.___________________ ___________________ ___________________ ___________________
Нова ділянка газопроводу-відгалуження буде запроектована на робочий тиск
5,5 МПа, діаметр труб – DN 150.____________________________________________________________
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи__

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

України», код згідно з ЄДРПОУ 42795490._________________________________________________

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

03065, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 44; тел.: (044) 239-78-70.________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний

номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної_________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

адміністрації, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел./факс.: (032) 238-73-83, контактна особа:
Сорока Назарій Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки._____________________________________________________________
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією______

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

архітектури та містобудування України._________________________________________________________

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але
не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _______________________________________________
______________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної_______

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

адміністрації, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел./факс.: (032) 238-73-83, контактна особа:
Сорока Назарій Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки._______________________________________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної______

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

адміністрації, поштова адреса: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, e-mail:
envir@loda.gov.ua, тел./факс.: (032) 238-73-83, контактна особа: Сорока Назарій
Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної
оцінки._____________________________________________________________________
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 135 аркушах з
додатками.____________________________________________________________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

________________________________________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
1. Сокальська міська рада, адреса: 80000, Львівська обл., Червоноградський район,
м. Сокаль, вул. Шептицького 44, тел. (03257) 7-30-60, e-mail:miskradasokal@ukr.net.
Контактна особа: Сокальський міський голова: Сергій Васильович Касян._______________

найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

2. Кам’янка-Бузький ПМ Бібрського ЛВУМГ, Україна, 80400, Львівська обл.
Львівський район, м. Кам’янка-Бузька, вул. Героїв Небесної Сотні,20, тел.+38 (0322) 59-
04-92, e-mail: labay-iv@tsoua.com. Контактна особа: Ігор Лабай (тел.050 312 8901).______


Категорії

Новини

Останні новини