Бюджет громадиПрогнозовані показники

 


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVII сесія VIІІ скликання

РІШЕННЯ

 

 

 

24.12.2021

м. Сокаль

654

 

 

Про бюджет

Сокальської міської

територіальної громади

на 2022 рік

 

13578000000

код бюджету

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Сокальська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Сокальської міської територіальної громади у сумі                           424 545 980,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади – 409 580 430,00 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади – 14 965 550,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Сокальської міської територіальної громади у сумі 424 545 980,00гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади – 409 580 430,00 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади – 14 965 550,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Сокальської міської територіальної громади у розмірі 400 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади, визначених цим пунктом, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- резервний фонд бюджету Сокальської міської територіальної громади у розмірі  3 894 000,00 гривень, що становить 0,95 відсотка видатків загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету Сокальської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Установити, що джерелами формування доходів бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2022 рік є надходження, визначені статтями 64, 69.1, 71 Бюджетного кодексу України та інші джерела, передбачені законодавством.

 

 1. 7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Сокальської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • соціальне забезпечення;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Сокальської міської ради у 2022 році:

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Сокальської міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Сокальської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, за попереднім погодженням з постійною комісією з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.   

 1. У процесі виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами, а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства виконавчому органу Сокальської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
 2. Установити, що у 2022 році безкоштовне харчування дітей в освітніх закладах та закладах дошкільної освіти надається: дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 1-11 класів та у дитячих дошкільних установах, дітям, батьки яких загинули, або є учасниками АТО(ООС); дітям з особливими освітніми потребами (особи з інвалідністю).

Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців навчально-виховних комплексів (дошкільна ланка) та дитячих дошкільних установ сільської місцевості у розмірі 50%, дитячих дошкільних установ міської та селищної місцевості у розмірі 60% від вартості харчування.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів бюджету Сокальської міської територіальної громади в межах затверджених асигнувань на 2022 рік згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Сокальської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, телекомунікаційних та загальнобудинкових послуг може здійснювати розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля. 

 

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Сокальської міської територіальної громади:

    13.1. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

    13.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

13.3. Затвердити граничні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для підпорядкованих закладів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень;

13.4. Забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати в межах затверджених кошторисних призначень; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

13.5. Забезпечити дотримання помісячного розподілу кошторисних призначень загального фонду бюджету.

 

 1. Фінансовому управлінню Сокальської міської ради:

14.1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету на 2022 рік;

14.2. Здійснювати фінансування видатків на інші напрямки використання за умови відсутності протермінованої заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ.

 

 1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

 1. Опублікувати це рішення у встановленому порядку не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

 1. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.      

                                              

       

            Міський голова                                                          Сергій Касян

 

Приєднані файли
Prohnoz-na-2022-2024-roky.pdf