Публічність

Доступ до публічної інформаціїПублічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Доступ до публічної інформації здійснюється шляхом:

 • надання інформації у відповідь на запит;
 • оприлюдненням інформації на власних ресурсах.

В умовах воєнного стану, відповідно до положень ч. 3 ст. 34 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», право на доступ до інформації може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Також відповідно до частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може застосовувати інструмент відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили (надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальні військова мобілізація, військові дії, оголошена  та неоголошена війна тощо). 

Запит на інформацію, розпорядником якої є Сокальська міська рада, може бути поданий такими шляхами:

 • Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись Формою (скачати нижче - Приєднані файли (doc або pdf) і відправити поштою або подати особисто за адресою: вул. А.Шептицького, 44, м. Сокаль, Червоноградський р-н, Львівська обл., Україна, 80001 (на конверті вказувати «Публічна інформація»;
 • на електронну адресу: miskradasokal@ukr.net

Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!

Усі запити незалежно від способу подачі (електронною, звичайною поштою та усно телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

Запит на інформацію має містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) / найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів. Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов’язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

 

Нормативно-правові акти (Закони, Постанови КМУ, Укази Президента України щодо регулювання суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації):

 1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 2. Закон України «Про інформацію»
 3. Закон України «Про захист персональних даних»
 4. Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»
Приєднані файли
zrazok-zapytu-na-informacziyu.doc
zrazok-zapytu-na-informacziyu.pdf

Категорії

Новини

Останнє опубліковане

12.06.2024
Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону Сокальська міська рада повідомляє, що 12.07.2024р. відбудуться земельні торги у формі електронного аукціону продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної форми власності.