Проєкти рішень сесії

Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади об’єктів окремого індивідуально визначеного майна


проєкт опубліковано 20.10.2021

Відповідно до п. 51 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ,,Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Сокальська міська рада,-

В И Р І Ш И Л А:

  1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна, яке наведене у додатку, шляхом передачі його з державної власності відповідно до вимог чинного законодавства з умовою, що зазначене майно використовуватиметься відділом ,,Центр надання адміністративних послуг” Сокальської міської ради Львівської області за цільовим призначенням та не відчужуватиметься у приватну власність.
  2. Передачу здійснити відповідно до Закону України ,,Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 ,,Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2013 № 1591 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об’єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі”.
  3. Начальнику відділу фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення міської ради Ділай Л.М. підготувати всі необхідні документи для оформлення акту приймання та передачі згідно вимог чинного.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О.Р.

 

Міський голова                                                                                  Сергій КАСЯН

Приєднані файли
DODATOK1-PERELIK-INDYVIDUALNOHO-MAYNA-NA-TSNAP.xlsx