Проєкти рішень сесії

Про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах Сокальської міської територіальної громади


проєкт опубліковано 19.10.2021

Керуючись статтею 26,56-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська міська рада Львівської області,-

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах Сокальської міської територіальної громади.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря виконавчого комітету) Кондратюка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                Сергій КАСЯН

 

 

 

                                                                                  Затверджено

Рішення сесії Сокальської міської   ради

№ _____ від  _______________ року

Міський голова

 

________________ Сергій КАСЯН

«__» __________ 2021 року

 

МП

 

 

 

Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах

Сокальської міської територіальної громади

 

 

 

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах Сокальської міської територіальної громади (далі – Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення результатів громадського обговорення з питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо затвердження на посаді старост (далі – Громадське обговорення).

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців старостинських округів Сокальської міської територіальної громади на участь у громадському обговоренні кандидатур на посаду старости.

1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки кандидатури старости старостинського округу територіальної громади.

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости.

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України, яким на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які зареєстровані у населеному пункті відповідного старостинського округу територіальної громади.

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні Громадського обговорення.

 

  1. Організація Громадського обговорення

 

2.1. Громадське обговорення відбувається у вигляді вивчення громадської думки щодо підтримки кандидатури старости та громадських слухань.

2.2 Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення міським головою, про що ним приймається відповідне розпорядження.

2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує організаційний комітет, склад якого затверджується міським головою.

2.4. Засідання оргкомітету проводиться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 його складу.

2.5. Засідання оргкомітету протоколюються та підписуються його головою та усіма присутніми його членами.

2.6. Організаційний комітет:

2.6.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського округу про проведення Громадського обговорення.

2.6.2. Організовує опитування жителів та громадські слухання, готує підсумковий протокол про результати Громадського обговорення.

2.6.3. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення.

2.6.4 Вирішує інші організаційно – технічні питання, що стосуються проведення Громадського обговорення.

 

  1. Проведення Громадського обговорення

 

3.1 Громадське обговорення проводиться у два етапи:

І етап – визначення в старостинському окрузі рівня підтримки запропонованої кандидатури старости.

ІІ етап – громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури старости.

3.2. Інформація про дату, час та місце проведення Громадського обговорення публікується на офіційному веб-сайті міської ради, в соціальній мережі «Фейсбук», в газеті «Голос з над Бугу» та розміщується на інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх проведення.

3.3. Визначення рівня підтримки проводиться шляхом опитування жителів відповідного старостинського округу.

3.3.1. Час та місце проведення опитування визначається організаційним комітетом.

3.3.2. Опитування жителів відповідного старостинського округу проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України – для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

3.4. Громадські слухання є завершальним етапом проведення Громадського обговорення.

3.4.1. Громадські слухання проводиться протягом 2-х тижнів після завершення опитування жителів відповідного старостинського округу у вихідний або неробочий день.

3.4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються організаційним комітетом.

3.4.3. Під час проведення громадських слухань проводиться засідання оргкомітету, яке протоколюється.

3.4.4. Громадяни старостинського округу, які не змогли взяти участь в опитуванні, мають право підписати підписні листи під час громадських слухань.

3.4.5. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.

 

  1. Встановлення та оприлюднення результатів Громадського обговорення

 

4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

– з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

– з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів.

4.2. За результатами проведеного Громадського обговорення кандидатури старости складається протокол, що має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадських слухання, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною протоколу і додаються до нього.

4.3. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті міської ради протоколу та у газеті «Голос з над Бугу».

 

  1. Прикінцеві положення

 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішення міської ради.

5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. За результатами Громадського обговорення міський голова вносить на розгляд міської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі.

5.4 Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної міської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Ігор СИДОР