Протокол засідання

Протокол конкурсної комісіїПротокол

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівників – директорів шкіл Сокальської міської ради Львівської області

 

14.06.2021 року

 

Присутні – 7

 

Відсутні –2

 

Порядок денний

 1. Про відео та аудіо трансляцію конкурсу.
 2. Про правомочність конкурсної комісії.
 3. Ознайомлення конкурсантів з членами конкурсної комісії
 4. Алгоритм проведення конкурсу на заміщення посад керівників закладів освіти Сокальської міської ради Львівської області.
 5. Про оприлюднення результатів конкурсу.
 6. Про етапи проведення конкурсу та регламент.
 7. Проведення конкурсу.
 8. Оголошення результатів конкурсу.
 9. Про визнання конкурсу на посаду керівника Зубківського НВК «ЗШ І ст.-дитячий садок» таким що не відбувся.

 

СЛУХАЛИ:

 • Голова комісії запропонувала проголосувати за необхідність ведення відео та аудіо запису.

Голосували:

«за» – 6                   «проти» – 0                    «утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

1.1.1.Організувати відео та аудіо записи.

1.1.2.Оприлюднити записи завтра, 15 червня 2021 року, на сайті Сокальської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

2.1. Для початку роботи комісії необхідно, що у роботі комісії брали участь дві третіх її складу. На момент початку роботи присутні 7. Л.Б.Ковалишин звернулася з заявою про самовідвід з метою дотримання статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту. Мельник Л.Я., головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області, теж не змогла прибути з поважних причин. Присутні 7 членів конкурсної комісіі. Кворум є. Можна розпочинати роботу.

Голосували: :

«за» – 7                       «проти» – 0                     «утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

2.1.1. Роботу конкурсної комісії розпочати.

 

СЛУХАЛИ:

3.1. Голова конкурсної комісії ознайомила конкурсантів з членами конкурсної комісії.

3.2. Членам конкурсної комісії були представлені кандидати на посади керівників – директорів закладів освіти, які були допущені до проходження конкурсу:

Мединська Стефанія Іванівна – на посаду директора Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. імені Василя Сидора-Шелеста Сокальської міської ради Львівської області;

Генташ Надія Ярославівна – на посаду директора закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області;

Наконечний Віталій Романович – на посаду директора закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області;

Кравцова Любов Володимирівна – на посаду директора Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області;

Бубела Тарас Володимирович – на посаду директора Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області.

 

СЛУХАЛИ:

4.1. Голова конкурсної комісії Драган Н.І. повідомила конкурсантам алгоритм проведення конкурсу

– виконання тестових завдань,

– підсумок виконання тестових завдань,

– розв’язання ситуаційних завдань,

– підсумок розв’язання ситуаційних завдань,

– презентація стратегії розвитку закладу освіти,

– оцінювання презентації,

– визначення переможця конкурсу на посаду директора Спасівської ЗШ І-ІІ ст. ім.Василя Сидора-Шелеста,

– визначення переможця конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області;

– визначення переможця конкурсу на посаду директора Сокальскої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області;

-визнання таким, що не відбувся, конкурсу на посаду директора Зубківського НВК «ЗШ І ст.-дитячий садок».

4.2. Про моральний аспект конкурсу.

ВИРІШИЛИ:

4.1.1. Провести конкурс у запропонованому порядку.

4.2.1. Конкурс повинен проходити в атмосфері толерантності, доброзичливості, неупередженості, без тиску на членів конкурсної комісії та конкурсантів.

 

СЛУХАЛИ:

5.1. Про оприлюднення результатів  конкурсу.

ВИРІШИЛИ:

5.1.1. Оприлюднити відео та аудіо записи 15 червня на сайті Сокальської міської ради.

5.1.2. Оприлюднити протокол проведення конкурсу та його результатів 15 червня на сайті Сокальської міської ради.

 

СЛУХАЛИ:

6.1. Про етапи проведення конкурсу.

Голова комісії Драган Наталія Іванівна пояснила конкурсантам   кожен етап проведення конкурсу відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти комунальної власності Сокальської міської територіальної громади, яке було затверджено рішенням VІ сесії  VІІІ скликання Сокальської міської ради Львівської області від 12.03.2021 року № 133.

6.2. Про регламент проведення конкурсу.

Головою конкурсної комісії було запропоновано робити між етапами конкурсу перерви для членів комісії тривалістю 10 хв.

Голосували :

«за» – 7                       «проти» – 0                     «утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

6.1.1. Комісії у своїй роботі керуватися Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти комунальної власності Сокальської міської територіальної громади.

6.2.1.Затвердити регламент проведення конкурсу:

– тривалість тестування 45хв,

– тривалість розв’язання ситуативного завдання 1 год,

– тривалість презентації перспективи розвитку закладу освіти до 10 хв,

– технічні перерви між етапами конкурсу до 10 хв,

– час для перевірки виконаних конкурсних завдань та відповідей на запитання по презентації не регламентовано.

СЛУХАЛИ:

7.1. Проведення І етапу конкурсу на заміщення посади керівників закладів освіти Сокальської міської ради Львівської області.

Голова комісії ще раз пояснила суть завдання тестування та порядок його виконання і оцінювання.

Конверт із конкурсними завданнями було відкрито в присутності конкурсантів та членів комісії.

Завдання були розкладені на столі. Конкурсанти обрали такі тестові завдання:

Мединська Стефанія Іванівна – тестове завдання № 3,

Генташ Надія Ярославівна – тестове завдання № 1,

Наконечний Віталій Романович – тестове завдання № 1,

Кравцова Любов Володимирівна – тестове завдання № 2,

Бубела Тарас Володимирович – тестове завдання № 2.

Початок роботи конкурсантів – 10.30

Завершення роботи – 11.15

Тестові завдання були перевірені членами конкурсної комісії Кожушком О.В., Ксьонжик С.М., Ковальчуком В.А., Яремчук М.Я. та Монастирським Р.Т.

Результати  перевірки було внесено до Відомостей про результати тестування кандидатів на заміщення посад керівників – директорів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.Сокальський ліцей №1 ім.О.Романіва, Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2, Спасівської загальноосвітньої школи ім.В.Сидора-Шелеста, до Зведеного протоколу результатів конкурсу. Відомості було підписано всіма членами комісії.  Результати тестування повідомлено  конкурсантам.

7.2. Проведення  ІІ етапу конкурсу на заміщення посади керівників закладів освіти Сокальської міської ради Львівської області.

Драган Н.І. повідомила, що на цьому етапі конкурсу в залі присутні представники педагогічного колективу Сокальського ліцею № 1 Гуз Н.Ф. та            Капуста Н.Д. з правом дорадчого голосу.

Оскільки всі конкурсанти набрали більше, ніж половину від загальної кількості можливих балів, то всі були допущені до проходження ІІ етапу конкурсу.

Конкурсанти були ознайомлені із зразком ситуаційного завдання попередньо.

Голова комісії ще раз пояснила суть ситуаційного завдання, спосіб  його виконання і оцінювання.

Конверт із ситуаційними завданнями був відкритий в присутності учасників конкурсу та членів конкурсної комісії. Конкурсанти обрали такі завдання:

Мединська Стефанія Іванівна – ситуаційне  завдання № 1,

Генташ Надія Ярославівна – ситуаційне  завдання № 4,

Наконечний Віталій Романович – тестове завдання № 4,

Кравцова Любов Володимирівна – тестове завдання № 2,

Бубела Тарас Володимирович – тестове завдання № 2.

Початок роботи конкурсантів – 11.30

Завершення роботи – 12.30

Кожен член конкурсної комісії отримав отримав Відомість про результати ситуаційного завдання, в якій  прописано критерії, за якими оцінювалися розвязання ситуаційного завдання. Це знання законодавства, професійні та технічні знання, знання сучасних інформаційних технологій, прийняття ефективних рішень, управління публічними фінансами, робота з інформацією.

Голова комісії зачитувала кожну відповідь конкурсанта окремо, члени комісії у своїх відомостях поставили  відповідну оцінку за кожен критерій оцінювання (0 балів, 1 бал, 2 бали) та поставив свій підпис під оцінками на бланку.

Секретар конкурсної комісії внесла всі виставлені бали у Протоколи результатів розвязання ситуаційного завдання кожного кандидата, визначила загальну кількість набраних кожним конкурсантом балів та вивела середній бал.

Всі протоколи були підписані всіма членами комісії.

Отримані середні бали кожного конкурсанта було внесено до Зведеного протоколу результатів конкурсу та повідомлено конкурсантам.

7.3. Проведення  ІІІ етапу конкурсу на заміщення посади керівників закладів освіти Сокальської міської ради Львівської області.

Для успішної презентації перспектив розвитку відповідних закладів освіти конкурсантам було надано усі необхідні технічні засоби.

Голова комісії нагадала конкурсантам про регламент.

Кожен член комісії отримав Протоколи оцінювання презентації кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти з критеріями оцінювання (актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх реалізації; використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації навчально-виховного процесу; залучення до управління закладом освіти органів громадського самоврядування; заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу). Після виставлення балів члени комісії їх підписали.

Першою мала слово Мединська Стефанія Іванівна – кандидат  на посаду директора Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. імені Василя Сидора-Шелеста Сокальської міської ради Львівської області.

Після перегляду презентації члени конкурсної комісії поставили Стефанії Іванівні такі запитання:

Ковальчук В.А. Скільки учнів навчається в школі?

Ксьонжик С.М. Як Ви будете стимулювати вчителів та учнів в процесі роботи закладу освіти?

Кожушко О.В. Чи плануєте Ви співпрацювати з місцевою агрофірмою?

Монастирський Р.Т. Як Ви собі уявляєте якісне  освітнє середовище? Хто в ньому є суб’єктом?

Другою представляла перспективу розвитку свого закладу Генташ Надія Ярославівна – кандидат на посаду директора закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області.

Надія Ярославівна отримала такі запитання:

Кожушко О.В. Як Ви плануєте виходити з ситуації з спортивним залом, адже він малий? чи плануєте відроджувати спортивні традиції, зокрема секцію ручного мяча?

Монастирський Р.Т. Яка має бути плаща спортзалу? Чи розглядаєте Ви перспективу пансіону?

Ксьонжик С.М. Як плануєте стимулювати позакласну роботу?

Третю презентацію представив Наконечний Віталій Романович – кандидат на посаду директора закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області.

Віталій Романович дав відповіді на такі запитання:

Монастирський Р.Т. Ви бачите в структурі академічного ліцею початкову школу та гімназію. Скільки паралелей повинно бути для того, щоб був ліцей?

Кожушко О.В. Ви знаєте, що спортивний зал ліцею малий і не задовільняє всіх потреб Вашого закладу. Як Ви бачите вихід з ситуації?

Четвертою презентувала своє бачення перспективи розвитку Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №2  Кравцова Любов Володимирівна – на посаду директора Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області.

Люба Володимирівна відповіла на такі запитання:

Кожушко О.В. Прошу ще раз коротко про перспективи розвитку Вашої школи.

Монастирський Р.Т. По скількох напрямках Ви плануєте розвивати якісну освіту?

Завершував етап презентацій Бубела Тарас Володимирович – кандидат на посаду директора Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області.

Запитання до кандидата були такі:

Ковальчук В.А. Як будете піднімати імідж школи? Як змінити якість освітніх послуг?

Монастирський Р.Т. Чи є в Вашому закладі стратегія розвитку?

Після виступу кожного кандидата члени конкурсної комісії виставляли бали конкурсантам. Секретар конкурсної комісії підрахувала загальну кількість отриманих кожним кандидатом балів та вивела середній бал.

Протоколи оцінювання презентацій  кандидатів були підписані всіма членами комісії.

Середній бал було внесено до Зведеного протоколу результатів конкурсу.

Секретар комісії Г.В.Дробиняк  визначила загальну суму балів, яку отримав кожен конкурсант за усі три етапи конкурсу.

Мединська Стефанія Іванівна   – 29,8 б.

Генташ Надія Ярославівна – 48,1 б.

Наконечний Віталій Романович – 34,7 б.

Кравцова Любов Володимирівна – 41,9 б.

Бубела Тарас Володимирович – 38 б.

 

СЛУХАЛИ:

8.1.Голова конкурсної комісії оголосила учасникам конкурсу кількість балів, які вони отримали за презентації та повідомила загальну кількість балів, яку набрав кожен з них.

Наталія Іванівна щиро подякувала усім конкурсантам за участь у конкурсі, побажала плідної роботи на педагогічній ниві.

ВИРІШИЛИ:

8.1.1.Переможцем у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника – директора Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Сокальської міської ради Львівської області визнати Мединську Стефанію Іванівну.

8.1.2. Переможцем у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника – директора  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 Сокальської міської ради Львівської області визнати Генташ Надію Ярославівну.

8.1.3.  Переможцем у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника – директора Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сокальської міської ради Львівської області визнати Кравцову Любов Володимирівну.

СЛУХАЛИ:

9.1.Голова комісії Драган Н.І. повідомила, що конкурс на посаду керівника Зубківського НВК «ЗШ І ст.- дитячий садок» не відбувся у зв’язку з тим, що конкурсантка подала документи не в повному обсязі. Тому конкурс слід вважати таким, що не відбувся.

Голосували:

«за» – 7                       «проти» – 0                     «утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

 • Визнати конкурс таким, що не відбувся.

 

Голова комісії                                 Драган Н.І.

Заступник голови комісії              Ксьонжик С.М.

Секретар комісії                             Дробиняк Г.В.

Члени комісії                                  Монастирський Р.Т.

Кожушко О.В.

Ковальчук В.А.

Яремчук М.Я.