Застосування реєстраторів розрахункових операцій, як зареєструвати ПРРО
Сокальська ДПІ інформує:

застосування реєстраторів розрахункових операцій,

як зареєструвати ПРРО

Нагадуємо платникам податків  про обов’язок використання реєстраторів
розрахункових операцій при розрахунках зі споживачами у визначеному законодавством
порядку.
Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» із змінами та доповненнями розрахункова операція – приймання від
покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар
(ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги)
банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення
розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. 
Таким чином, реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмний РРО
(далі – ПРРО) не застосовуються у разі оплати покупцем коштів виключно на поточний
рахунок фізичної особи – підприємця, оскільки така операція не є розрахунковою, тобто
продавець надає покупцю повні банківські реквізити для здійснення оплати (поточний
рахунок у форматі ІВАN). 
У разі здійснення розрахунків в інший спосіб – готівкою, платіжною карткою тощо,
застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим. 
Звертаємо увагу, суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний
реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в
контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде
використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган
відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №
2755-VI із змінами та доповненнями (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти,
пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП).
Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного
реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у
електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків
через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного
інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.
Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій
такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.
Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись
для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними
документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 06 червня 2017 року № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
01 червня 2020 року № 261).