Отримання інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб-платників податкуСтаттею 70 Податкового кодексу України передбачено, що до інформаційної бази Державного реєстру включаються дані про фізичних осіб, зокрема, про суми нарахованих та/або отриманих доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру визначено розділом X Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 29.09.2017 р. № 822, згідно з яким відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи – платника податків (його представника) щодо отримання відомостей з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

 


Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається
особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою
(місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа
тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що
посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР. Представник додає до заяви за формою №
10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з
Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з
чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.
Фізична особа – платник податків може отримати відомості з Державного реєстру про
суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків  в один із таких способів:
в паперовому вигляді – шляхом звернення особисто або через представника до
контролюючого органу за своєю податковою адресою – відповідно до вимог розділу Х
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822;
в електронному вигляді – шляхом надсилання запиту щодо отримання відомостей з
Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за
допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет»
(cabinet.tax.gov.ua) (далі – Електронний кабінет).
Інструкція щодо дій користувача для отримання такого електронного документа
знаходиться на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: http://tax.gov.ua у приватній частині
Електронного кабінету розділі: Допомога → ЕК для громадян → Отримання відомостей з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Перевірити достовірність електронного документа можна через вебпортал
Центрального засвідчувального органу у розділі: Довірчі послуги → Перевірити підпис за
посиланням http://czo.gov.ua/verify. Одержувач документа отримує можливість
ідентифікувати підписувача документа та перевірити цілісність електронного документа.