Зміна ФОП ставки оподаткування
 

Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує:
про можливість зміни ФОП ставки оподаткування спрощеної системи

з 2% на 5% з 01.07.2023

Суб’єкти господарювання, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему
оподаткування за ставкою 2 відсотки можуть з 01.07.2023 року змінити ставку єдиного
податку
Згідно з підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України для обрання або переходу на спрощену систему з
особливостями оподаткування, суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу
заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019
року № 308. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний
рік.
Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з
особливостями оподаткування з наступного робочого дня після подання заяви.
Зареєстровані в установленому порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які
протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи
оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом,
вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.
Водночас, платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу має
право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня
місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.
Новоутворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему
оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом,
подають заяву за загальною процедурою, передбаченою п.п. 9.9 п. 9 підрозділу 8 ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України.
У разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку
третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в
якому буде застосовуватися така ставка.
Таким чином, суб’єкти господарювання (новостворені), які з дати державної реєстрації
обрали спрощену систему оподаткування за ставкою 2 відсотки, можуть перейти з 01.07.2023
на ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків за умови подання заяви про зміну ставки
єдиного не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку ІІІ кварталу 2023 року, тобто до 15
червня 2023 року.