Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
 

 


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_XXXVI сесія __VIII_ скликання

РІШЕННЯ

 

 

 

 05.10.2023р.

м. Сокаль

              1226

 

 

 

Про здійснення повноважень

 у сфері державної реєстрації

актів цивільного стану

 

Відповідно до статті 26, підпункту 5 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 частини першої статті 4 та частини другої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 4.2.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Мін’юсту від 29.10.2012 р. № 1578/5, зареєстрованим у Мін’юсті 02.11.2012 р. за № 1845/22157, Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 року за № 719/4940, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану - проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Cокальської міської територіальної громади. 

 1. Визначити відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області як виконавчий орган Сокальської міської ради для здійснення повноважень у сфері державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.
 2. Визначити адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області посадовими особами, які будуть здійснювати державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Сокальської міської територіальної громади.
 3. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області в новій редакції (згідно додатку 1 до цього рішення). Пункт 2 рішення Сокальської міської ради від 09.02.2021 №78 «Про утворення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області вважати таким, що втратив чинність.
 4. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області в новій редакції (згідно додатку 2 до цього рішення). Пункт 1 рішення  Сокальської міської ради від 09.02.2021 №79 «Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області вважати таким, що втратив чинність.
 5. Уповноважити Сокальського міського голову Сергія КАСЯНА на визначення посадових осіб Сокальської міської ради Львівської області, відповідальних за:

6.1. зберігання у бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

6.2. ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану;

6.3. прийняття від посадових осіб Сокальської міської ради Львівської області, на яких покладено обов’язок проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, звітів за встановленою формою;

6.4. подання у встановлені законодавством порядку і строки до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львівській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

6.5. здійснення організаційного і методичного забезпечення та координацію діяльності посадових осіб, уповноважених на проведення державної реєстрації актів цивільного стану на території Сокальської територіальної громади, з питань державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечення їх бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та іншою документацією, необхідною для проведення державної реєстрації актів цивільного стану.

 1. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області Світлані ВАВРІВ:

- вжити передбачених законодавством організаційних та технічних заходів до забезпечення виконання повноважень у сфері державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті;

- забезпечити інформування Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Львівській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про прийняття цього рішення, надіславши його копію.

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сокальської міської ради Львівської області В. Кондратюка.

 

 

 

Міський голова                                                                               Сергій КАСЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток 1

                                         до рішення Сокальської міської ради

                                         Львівської області

                                         від 05.10.2023р. № 1226

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Сокальської міської ради Львівської області

 1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області (далі - відділ «ЦНАП») є виконавчим органом Сокальської міської ради Львівської області, який створений для забезпечення надання адміністративних послуг мешканцям громади.
 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу «ЦНАП» приймається Сокальською міською радою Львівської області (далі – міська рада).

Вибір місця розташування відділу »ЦНАП», його територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території міської громади, яку він обслуговує, з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

Відділ «ЦНАП» знаходиться за адресою: 80001, Львівська область, Червоноградський район, м.Сокаль, вул.Тартаківська, 7.

 1. Відділ «ЦНАП» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 2. Основні завдання відділу « ЦНАП»:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у центрі;

4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги”, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

6) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно[1];

7) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

8) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

9) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

10) здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану - проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті та надання інших адміністративних послуг відповідно до закону та передбачених узгодженим рішенням між міською радою та Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції;

11) вчинення відповідно до закону нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у сільських населених пунктах;

12) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції, законів України,  Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 1. Відділом «ЦНАП» забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП» та його віддалені робочі місця адміністраторів, визначається міською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», повинен обов’язково включати:

- адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є міська рада або посадові особи, на яких покладено надання адміністративних послуг;

- адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через відділ «ЦНАП», за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

 1. У відділі «ЦНАП» за рішенням міської ради для зручності суб’єктів звернень:

- надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування;

- надання консультацій, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

У відділі «ЦНАП» за рішенням міської ради може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

 1. У приміщенні, де розміщується відділ «ЦНАП», можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється міською радою на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 1. Відділ «ЦНАП» облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням міської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі «ЦНАП» звертається до адміністратора - посадової особи міської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання.

За рішенням міської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через відділ «ЦНАП» адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке  проводиться за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

 1. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування – розпорядженням голови міської ради.

Кількість адміністраторів, які працюють у відділі «ЦНАП», визначається  міською радою відповідно до рекомендацій Постанови КМУ №818 від 04.08.2021 р.

 1. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.
 2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2-) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням міської ради.

7)надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

 1. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати начальника відділу «ЦНАП» та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу « ЦНАП » щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи .

 1. Центр очолює начальник відділу «ЦНАП», який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.
 2. Начальник відділу «ЦНАП» відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу «ЦНАП»;

2) організовує взаємодію з суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи до підвищення ефективності роботи відділу «ЦНАП»;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу «ЦНАП», роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у відділі «ЦНАП», вносить пропозиції міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення;

5-1) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ «ЦНАП».

 1. Відділ «ЦНАП» під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
 2. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах територіальної громади за рішенням міської ради можуть утворюватися віддалені робочі місця адміністраторів відділу «ЦНАП», в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного міською радою.

18.Організаційне забезпечення діяльності адміністраторів віддалених робочих місць відділу «ЦНАП» здійснюється начальником відділу. 

У відділі «ЦНАП» час прийому суб’єктів звернень становить не менш як сім годин на день, який затверджується розпорядженням міського голови.     

При цьому прийом суб’єктів звернень у відділі «ЦНАП» здійснюється без перерви на обід, один день на тиждень до 20-ї години.

У віддалених робочих місцях адміністраторів відділу «ЦНАП» час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив центр.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП» здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

 

 

 

Секретар ради                                                     Ігор СИДОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії

Сокальської міської ради

Львівської області

від 05.10.2023 р. №1226

 

 

                                                    РЕГЛАМЕНТ

                    відділу «Центр надання адміністративних послуг»

                         Сокальської міської ради Львівської області

 

Загальна частина

 1. Регламент відділу «Центру надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сокальської міської ради Львівської області (далі – відділ «ЦНАП»), його віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів відділу»ЦНАП» та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Надання адміністративних послуг у відділі «ЦНАП» здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 1. Відділ «ЦНАП» у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни та законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, законодавчими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням та регламентом відділу «ЦНАП».

Вимоги до приміщення, в якому розміщується відділ «ЦНАП»

 1. Відділ «ЦНАП» знаходиться в центральній частині міста з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення є вивіска з позначенням “Центр надання адміністративних послуг”.

Перед входом до приміщення розміщені тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

Вхід до приміщень відділу «ЦНАП» має сходи, облаштований пандусом та поручнями з боку для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, кнопкою виклику, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні відділу «ЦНАП» санітарна кімната облаштована з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

У кольорі чи елементах меблів є використання хоча б одного з кольорів, яким оздоблено стіни центру.

Облаштування відділу «ЦНАП» здійснюється з дотриманням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до відділу «ЦНАП» території облаштовано місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівля, приміщення та стоянки відділу «ЦНАП» облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.

 1. Приміщення відділу «ЦНАП» поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу «ЦНАП». Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу «ЦНАП».

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі, де створені належні умови для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини відділу «ЦНАП» суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина розміщується на першому та другому поверхах будівлі.

 1. Сектор прийому облаштований при вході до приміщення відділу «ЦНАП». У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи відділу «ЦНАП».
 2. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщені інформаційні стенди в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг, а також інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді .Сектор інформування облаштований столами, стільцями, доступом до вільного WI-FI та забезпечений канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщений сектор інформування відділу «ЦНАП», віддалене робоче місце адміністратора облаштоване скринькою для скарг та пропозицій в доступному місці.

Для встановлення зворотного зв’язку із суб’єктами звернень в електронній формі у зазначеному приміщенні розміщено інформація, що містить гіпертекстові посилання та QR-коди на форми-опитувальники (анкети) для оцінювання суб’єктами звернення якості наданих їм адміністративних послуг. Зазначена інформація розміщується окремо в секторах прийому, інформування, очікування та обслуговування.

 1. Сектор очікування розміщений в просторому приміщенні, площа якого визначена залежно від кількості осіб, які звертаються до відділу «ЦНАП» протягом дня та облаштована столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовані місця для суб’єктів звернень у відділ «ЦНАП», утвореному на території міської територіальної громади. Їх рекомендована кількість:

від 50 до 100 тис. осіб, - не менш як 20 місць.

У приміщеннях відділу «ЦНАП» та приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору ( банкомати, платіжні термінали).

 1. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора відділу «ЦНАП».
 2. Площа секторів очікування та обслуговування відділу «ЦНАП», приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів відділу «ЦНАП».

Площа секторів очікування та обслуговування для відділу «ЦНАП» з населенням 52574 осіб становить 84,5 кв. метрів.

 1. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування відділу «ЦНАП», місцезнаходження його віддалених робочих місць, номери телефонів для довідок, електронну пошту;

графік роботи відділу «ЦНАП», віддалених робочих місць адміністраторів затверджується міською радою, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”;

перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП»,  віддалені робочі місця адміністраторів та відповідні інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу «ЦНАП», контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про відділу «ЦНАП»;

регламент відділу «ЦНАП»;

графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами органу, що утворив відділу «ЦНАП», міським головою;

інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», віддалені робочі місця адміністраторів, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця адміністраторів затверджується органом, що утворив відділ «ЦНАП», з урахуванням потреб суб’єктів звернення.
 2. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.
 3. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах. Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими може залучатися перекладач жестової мови.
 4. У разі надання адміністративних послуг через відділ «ЦНАП» консультації з питань надання таких послуг проводяться виключно у відділі «ЦНАП» та віддалених робочих місцях адміністраторів.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 1. Орган, що утворив відділ «ЦНАП», а також начальник відділу «ЦНАП» надає суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.
 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це міську раду, а також начальника відділу «ЦНАП», готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно із законодавством.

Керування чергою в центрі

 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі «ЦНАП» та у віддалених робочих місцях адміністраторів вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в відділі «ЦНАП», віддалених робочих місцях адміністраторів .

За рішенням міської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з отриманням вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може виконувати староста, а також у випадках, передбачених законодавством, інша уповноважена посадова особа міської ради.

У випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення адміністратор відділу «ЦНАП» складає заяву в електронній формі, друкує її та надає суб’єкту звернення для перевірки та підписання.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 1. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у відділі «ЦНАП», віддаленому робочому місці адміністратора особисто, через представника (законного представника).

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані інформаційні системи органів місцевого самоврядування.

 1. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 2. Адміністратор відділу «ЦНАП» перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 3. Адміністратор відділу «ЦНАП» складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.
 4. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора відділу «ЦНАП», а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.
 5. Адміністратор відділу «ЦНАП» під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (особисто, засобами поштового зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

27.Адміністратор відділу «ЦНАП»  здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у відділі «ЦНАП», на віддаленому робочому місці адміністратора  ведеться окремо в відділі «ЦНАП» та на віддаленому робочому місці адміністратора.

 1. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу «ЦНАП» не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів засобами поштового зв’язку або електронною поштою.
 2. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор відділу «ЦНАП» формує справу у паперовій або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та сканування.
 3. Інформацію про вчинені дії адміністратор відділу «ЦНАП» вносить до листа про проходження справи у паперовій або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій , необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-39цього Примірного регламенту, адміністратор відділу «ЦНАП» зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи, та у разі потреби оформляється акт приймання-передачі.
 2. Передача справ у паперовій формі від відділу «ЦНАП», віддаленого робочого місця адміністратора до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному міською радою, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником відділу «ЦНАП», надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

Передача справ до суб’єкта надання адміністративної послуги може здійснюватися шляхом надсилання електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, передача справ у паперовій формі у такому разі не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.

 1. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи та до акта приймання-передачі .
 2. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами відділу «ЦНАП» у відповідно до розподілу обов’язків за рішенням начальника відділу «ЦНАП».
 3. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати відділ «ЦНАП» про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор відділу «ЦНАП» невідкладно інформує про це начальника відділу «ЦНАП».

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до відділу «ЦНАП», віддаленого робочого місця адміністратора, про що зазначається в листі про проходження справи та в акті приймання-передачі.
 2. Адміністратор відділу «ЦНАП» невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу або засвідчує його повноваження у випадках, передбачених законодавством.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному міською радою і зберігається в матеріалах справи.

У разі коли способом отримання результатів надання адміністративних послуг обрано засоби поштового зв’язку, такий документ вкладається в рекомендований лист з позначкою “Адміністративна послуга” та відправляється  поштовим зв’язком за накладною, під підпис.

 1. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в відділі «ЦНАП» протягом трьох місяців відповідні документи передаються суб’єкту надання адміністративних послуг для архівного зберігання.
 2. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор відділу «ЦНАП» реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 3. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори та начальник відділу «ЦНАП».
 4. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій або електронній формі (заява суб’єкта звернення та інші документи визначені міською радою) за рішенням міської ради зберігається в приміщенні відділу «ЦНАП» або в приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, адміністратором відділу «ЦНАП» та адміністратором, який працює на віддаленому робочому місці, подається до відділу «ЦНАП» для узагальнення в порядку, визначеному регламентом відділу.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 1. Суб’єкт звернення може відкликати свою заяву про надання адміністративної послуги до моменту прийняття рішення у справі, крім випадків, визначених законодавством.

Адміністратор відділу «ЦНАП» невідкладно у день надходження заяви здійснює її реєстрацію, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу та дати отримання заяви про відкликання, та невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, передає суб’єкту надання адміністративної послуги, якому передано вхідний пакет документів щодо даної справи.

Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про відкликання, повертає оригінали документів, подані для надання адміністративної послуги, до відділу «ЦНАП», про що зазначається в листі про проходження справи та в акті приймання-передачі .

Особливості діяльності  адміністратора відділу «ЦНАП», що працює на віддаленому робочому місці

 1. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця адміністратора приймається міською радою відповідно до вимог Примірного регламенту та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

Адміністратор відділу «ЦНАП», що працює на віддаленому робочому місці  обслуговує населення одного або кількох старостинських округів.

 1. У приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8цього Примірного регламенту.

46.Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора  облаштоване місцями для очікування суб’єктами звернень.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                  Ігор СИДОР